Επαγγελματίες Οπλίτες: Τα κριτήρια και η μοριοδότηση για την επιλογή των υποψηφίων

Εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια και η μοριοδότηση για την επιλογή των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών. 

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, το οποίο αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, μοριοδοτούνται:

-Οι γραμματικές γνώσεις με 100 έως 450 μόρια

-Ο χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, με 50 έως 250 μόρια 

-Οι κάτοχοι Μεταλλίων Εξόχου Πράξεως: με 200 μόρια 

-Η γνώση ξένων γλωσσών με 50 έως 150 μόρια 

-Τα  τέκνα πολυτέκνων, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω πάθησης τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας με 100 μόρια.

- Οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις: 100 μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους και επιπλέον 50 μονάδες με τη συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους.

-Η εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων  Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου (διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη) με 100 μόρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ