Διοικητικοί Δικαστές: Να μην μετακυλίεται η ευθύνη για λήψη μέτρων στον κάθε πολίτη

Διοικητικοί Δικαστές: Να μην μετακυλίεται η ευθύνη για λήψη μέτρων στον κάθε πολίτη

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Διοικητικών Δικαστών υποστηρίζει ότι η Πολιτεία αποφάνθηκε για τη μερική έστω επαναλειτουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων, χωρίς όμως «να λάβει σοβαρά μέτρα προστασίας δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων». Καλεί την Πολιτεία «διά των αρμόδιων υπουργών, πριν την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, να εκδώσει συμπληρωματική ΚΥΑ για όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν άμεσα στον παρόντα χρόνο για την προστασία της υγείας των λειτουργών της Δικαιοσύνης και των λοιπών παραγόντων της δίκης και τον κατά το δυνατό περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την οικεία δαπάνη». 

Σε σημερινή (Τετάρτη) ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει, ακόμα, ότι «δεν νοείται μετακύλιση της κρατικής υποχρέωσης για λήψη γενικών μέτρων προστασίας στην ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη, ο οποίος υποχρεούται μεν να λαμβάνει μέτρα προστασίας του εαυτού του, αλλά δεν μπορεί να ευθύνεται για τις μεγάλες κρατικές ελλείψεις για τις οποίες υπεύθυνοι είναι άλλοι». 

Αναφέρει, επίσης, ότι σε ορισμένα Διοικητικά Δικαστήρια, όπως είναι αυτό, μεταξύ των άλλων, του Πειραιά είναι ανέφικτη η τήρηση των κανόνων υγιεινής (απόσταση 1,5, μ. μεταξύ των ατόμων) και καλεί την πολιτεία να λάβει «τα ενδεδειγμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν άμεσα στον παρόντα χρόνο για την προστασία της υγείας των λειτουργών της Δικαιοσύνης και των λοιπών παραγόντων της δίκης και τον κατά το δυνατό περιορισμό της διασποράς του ιού, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την οικεία δαπάνη».

Ειδικότερα, η Ένωση ζητά από την Πολιτεία:

   α) Να είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από κάθε εισερχόμενο στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας,

    β) να διαμορφωθούν οι χώροι των γραφείων και των ακροατηρίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου και του κανόνα 1 άτομο προς 10 τετραγωνικά μέτρα,

   γ) να εφοδιαστούν όλα τα γραφεία των γραμματειών και όλα τα ακροατήρια με αντισηπτικά και

   δ) κατά την είσοδο στα δικαστήρια οι εισερχόμενοι να θερμομετρούνται.