Διάλογο για τα δημόσια έργα ξεκινά ο Δ. Ρέππας

Διάλογο για τα δημόσια έργα ξεκινά ο Δ. Ρέππας
Σε διάλογο για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών, καθώς και του συστήματος παραγωγής των δημοσίων έργων, προχωρά το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Δημήτρης Ρέππας με επιστολές καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 29 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των κυβερνητικών θέσεων που θα δοθούν στη δημοσιότητα για διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τρεις βασικούς άξονες, στους οποίους και ζητείται η άποψη των φορέων:

• Τη βελτίωση της ποιότητας των μελετών και των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις αναθέσεις, και

• Τη μείωση του χρόνου και του κόστους της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης μελετών.

Όσον αφορά το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών η αντικειμενική αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων και των μεγεθών, αποκαλύπτει ότι ο τομέας αυτός διέρχεται βαθιά και συνεχώς εντεινόμενη κρίση.

Η διαδικασία διαβούλευσης που ξεκινά το υπουργείο έχει, μεταξύ άλλων, ως στόχους τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων έργων και τη διαφάνεια και αξιοκρατία στις αναθέσεις, με την ανάρτηση στο διαδίκτυο πλήρους εικόνας για την πορεία του έργου.
Πηγή: skai.gr