Δασική έκταση του παλαιού λατομείου στο Ψυχικό Αττικής σύμφωνα με το ΣτΕ

Η αυξημένη, επταμελής σύνθεση του Ε‹ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ` αρίθμ. 2763/2006 απόφασή της, απέρριψε την αίτηση της εταιρείας «Κέκρωψ» που ζητούσε την άρση της αναδάσωσης 206 στρεμμάτων, που επιβλήθηκε στο παλαιό της λατομείο στο Ψυχικό Αττικής (Τουρκοβούνια).
Το ΣτΕ έκρινε ότι σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις και τη νομοθεσία για την εκμετάλλευση των λατομείων, η χορήγηση αδειών επεμβάσεως σε δασικές εκτάσεις δεν συνεπάγεται μεταβολή του νομικού χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών, αλλά μόνο προσωρινή δυνατότητα επεμβάσεως για την άσκηση της συγκεκριμένης λατομικής δραστηριότητας, με υποχρέωση μετά την παύση της λειτουργίας του λατομείου αποκαταστάσεως του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων.
Η παύση λειτουργίας του λατομείου και η μη τήρηση της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη να αποκαταστήσει τη δασική βλάστηση που υπήρχε πριν την έναρξη λειτουργίας του λατομείου, νόμιμα δίνει στην πολιτεία το δικαίωμα να κηρύξει την έκταση αναδασωτέα.
Ακόμα, έκρινε το ΣτΕ ότι νόμιμα κηρύσσονται αναδασωτέες οι εκτάσεις των λατομείων που σταμάτησαν να λειτουργούν.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr