Αυξημένη κατά 44% η εγχώρια ζήτηση στελεχών στο τρίτο τρίμηνο του 2006

Ανοδο 44% σημείωσε η ζήτηση στελεχών στην Ελλάδα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2006, με αποτέλεσμα στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου η ζήτηση να εμφανίζει αύξηση 8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζήτηση τρίτου τριμήνου των τελευταίων τεσσάρων ετών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας Boyden Executive Market View (Boyden E.M.V.) που καταρτίζει από τον Ιούλιο του 2002 η Boyden Athens, μέλος του διεθνούς δικτύου εξεύρεσης στελεχών Boyden International και θυγατρική εταιρία της Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ.
Η ζήτηση του τρίτου τριμήνου του 2006 επηρεάζεται κυρίως από τη μεγάλη ζήτηση στελεχών που σημείωσαν οι υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής ζήτησης στελεχών. Σημαντική όμως αύξηση σημειώνει και το Εμπόριο, ενώ ο κλάδος της Βιομηχανίας, ο οποίος το τελευταίο ενάμιση έτος καταγράφει πτωτική τάση, στο τρίμηνο αυτό καταγράφει μία ελαφρά αύξηση στη ζήτηση στελεχών σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό. Σε ό,τι αφορά την αύξηση 8% του εννεαμήνου, έχει να παρατηρηθεί από την προολυμπιακή περίοδο του 2004.
Ειδικότερα, στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2006 δημοσιεύθηκαν 929 αγγελίες έναντι 644 στο τρίτο τρίμηνο του 2005, ενώ στο εννιάμηνο του 2006 δημοσιεύθηκαν 2.890 αγγελίες έναντι 2.670 στο εννεάμηνο του 2005. Το διαδίκτυο σταθεροποιείται ως πρώτο μέσο δημοσίευσης με το 51% των αγγελιών, έναντι των υπολοίπων μέσων, γεγονός που οφείλεται στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση του Ιντερνετ ως βασικού εργαλείου εργασίας.
Η δημοσίευση επώνυμων αγγελιών βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα ζήτησης από αυτή των ανώνυμων, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά ακολουθεί μία τάση για διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε στελέχη, καθώς και ότι η διαδικασία για την προσέλκυση ικανών στελεχών προϋποθέτει την αποκάλυψη της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου εργοδότη.
Στο εννεάμηνο του 2006 οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 44% της συνολικής ζήτησης στελεχών (1.269 αγγελίες), ακολουθεί ο κλάδος του Εμπορίου με μερίδιο ζήτησης 34% (972 αγγελίες) και η Βιομηχανία με μερίδιο 17% (484 αγγελίες). Οι τρεις αυτοί κλάδοι αντιπροσωπεύουν τον κύριο όγκο της συνολικής ζήτησης στην αγορά εργασίας συγκεντρώνοντας το 95% επί του συνόλου.
Όσον αφορά στις επαγγελματικές ειδικότητες, στο εννεάμηνο του 2006 τη μεγαλύτερη ζήτηση εξακολουθούν να σημειώνουν τα στελέχη των Πωλήσεων με ζήτηση που αντιστοιχεί στο 26% της συνολικής. Ακολουθούν τα στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών με μερίδιο ζήτησης 18%, της Μηχανογράφησης με μερίδιο 17% και τα στελέχη των Λειτουργιών (Operations) με ζήτηση που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου. Χαμηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας παρουσιάζουν οι ειδικότητες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, των Logistics και της Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D).
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr