Άρχισε ο διαγωνισμός για την ηλεκτρική σύνδεση της Κρήτης με την Αττική

Διαγωνισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική προκήρυξε ο διαχειριστής του δικτύου ΑΔΜΗΕ.

Το έργο έχει μέγιστο προϋπολογισμό 915 εκατομμύρια ευρώ και βάσει σχεδιασμού θα ολοκληρωθεί εντός του 2022, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αποτελείται από δύο επιμέρους έργα: Την προμήθεια και εγκατάσταση δύο υποβρύχιων καλωδίων και την κατασκευή δύο σταθμών μετατροπής κι ενός υποσταθμού.

Η διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική θα επιτρέψει το σταδιακό κλείσιμο των μονάδων παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με πετρέλαιο και τροφοδοτούν σήμερα την Κρήτη περιορίζοντας το αποτύπωμα της Ελλάδας στο περιβάλλον.

Παράλληλα, όπως εκτίμησε ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης, οι χρεώσεις για τα νοικοκυριά θα μειωθούν κατά 300 έως 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λόγω μείωσης των χρεώσεων για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων ανάδοχων θα αποσφραγιστούν τον Ιούλιο.
Πηγή: skai.gr