Απόφαση για γονείς δημόσιους υπάλληλους

Απόφαση για γονείς δημόσιους υπάλληλους
Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αυξάνονται οι ημέρες άδειας των δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να παρακολουθούν τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο υπάλληλος που έχει ένα παιδί δικαιούται τέσσερις ημέρες το έτος, αυτός με δύο παιδιά δικαιούται πέντε ημέρες και σε περίπτωση που τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετικά ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία ημέρα.

Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Πηγή: skai.gr