Από τα ΚΕΠ η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής

Δύο από τις συνηθέστερες διοικητικές διαδικασίες για τους πολίτες, η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων θα μπορούν να διεκπεραιωθούν πλέον από τα ΚΕΠ, με εγκύκλιο που υπέγραψε την Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκόπης Παυλόπουλος.
Όπως αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές του συναλλαγές με τη Διοίκηση, προχώρησε στη θεσμοθέτηση νέας διάταξης, με το νόμο 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ», με την οποία βελτιώνονται και καθίστανται οι διοικητικές διαδικασίες, περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές.
Συγκεκριμένα, με τη νέα ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 17 του νόμου, επεκτείνεται η αρμοδιότητα για τις διαδικασίες της βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και στους υπαλλήλους των ΚΕΠ, που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση μίσθωσης χρόνου.
Σχετικά με τη νέα ρύθμιση, επισημαίνεται ότι όλες οι Διοικητικές Αρχές είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται τα έγγραφα, στα οποία έχει γίνει η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr