Απαγορεύεται η λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων σε εκτός σχεδίου οικισμούς κάτω των 2.000 κατοί

Το Ε‹ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ. αρίθμ. 2169/2006 απόφασή του, έκρινε ότι απαγορεύεται η λειτουργία οπουδήποτε επαγγελματικού εργαστηρίου ή βιοτεχνίας, έστω και αν είναι χαμηλής όχλησης, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, που έχουν δημιουργηθεί πριν από το έτος 1923 και στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η λειτουργία τέτοιων μονάδων, χαμηλής όχλησης, επιτρέπεται στους οικισμούς που είναι μεταγενέστεροι του έτους 1923. Όμως και στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να επιβάλλουν περιορισμούς και όρους στη λειτουργία τους ή και να διακόψουν τη λειτουργία εργαστηρίου ή βιοτεχνικής μονάδας αν διαπιστωθεί ότι προκαλούνται επιπτώσεις στο φυσικό ή οικιστικό περιβάλλον, στους εργαζόμενους και στους περίοικους
Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει κάτοικοι του Ασπρου Χωριού Πάρου, κατά της άρνησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων να διατάξει τη διακοπή λειτουργίας συνεργείου αυτοκινήτων που είχε εγκατασταθεί στον οικισμό του χωριού.
Πηγή: skai.gr