Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση ονομάτων μη στρατευθέντων για λόγους υγείας

Το Δ‹ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ` αρίθμ. 2629/2006 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας κατά της απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία δεν επέτρεψε στο εν λόγω υπουργείο να δημοσιοποιήσει τα ονόματα όσων απηλλάγησαν των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων για λόγους υγείας, με πλαστά ή νοθευμένα πιστοποιητικά. Το ΣτΕ έκρινε ότι νόμιμα απορρίφθηκε το αίτημα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και αυτό, γιατί: «Η γνωστοποίηση εξαγγελλόμενης διερευνήσεως για την διαπίστωση της νομιμότητος ή μη διοικητικών πράξεων, με τις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσεως για λόγους υγείας, έστω και αν αφορούν πρόσωπα γνωστά στο ευρύτερο κοινό, δεν συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων δυνάμενη να επιτραπεί με βάση το άρθρο 7 του Ν. 2472/1997, διότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα της κατ` εξαίρεση επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων από δημόσια αρχή, και ειδικότερα δεν αφορά επεξεργασία δεδομένων που είναι αναγκαία ούτε για λόγους εθνικής ασφάλειας ούτε για την εξυπηρέτηση αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής, εφόσον δεν αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων ούτε ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας».
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr