Ανακαλούνται συσκευές κεραμικών εστιών

Ανακαλούνται 82 συσκευές κεραμικών εστιών από την εταιρεία «ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ».
Βρέθηκε ότι ένα εξάρτημα που είχε προμηθευτεί το εργοστάσιο στην Γερμανία, ήταν ελαττωματικό και είχε ως αποτέλεσμα, να έρχεται ο καταναλωτής σε επαφή με γυμνά ηλεκτρικά καλώδια.
Πρόκειται για συσκευές που έχουν διοχετευτεί στην ελληνική αγορά, από τον Νοέμβριο του 2004 έως και σήμερα.
Πηγή: skai.gr