Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τα «κουρεμένα» ενοίκια- Ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων αφορούν

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τα «κουρεμένα» ενοίκια- Ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων αφορούν

Στην εκκαθάριση 570.000 δηλώσεων ιδιοκτητών, για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, που αφορούν κατά κύριο λόγο μισθώσεις με περισσότερους του ενός εκμισθωτές, που έχουν υποβάλει όλοι δήλωση για το ίδιο ακίνητο, καθώς και μισθώσεις με ελλείψεις στα προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων, «τρέχει» η φορολογική διοίκηση με στόχο στο τέλος της εβδομάδας να πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Καθημερινή,  ετοιμάζεται και η διπλή πληρωμή για τα μειωμένα ή μηδενικά ενοίκια των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου, η οποία, όπως έχει ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο, θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του τρέχοντος μηνός.

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση των ακινήτων με πολλούς συνιδιοκτήτες με σκοπό να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μην υπάρξουν λάθη και αδικίες. Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν και έχει ξεκινήσει η επικαιροποίηση των στοιχείων στη σελίδα των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων. Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει τους συνιδιοκτήτες αυτούς ότι, στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους συνεκμισθωτές, με βάση τη δήλωση COVID ενός μόνο συνεκμισθωτή. Δηλαδή, μία δήλωση COVID εκ των συνεκμισθωτών γίνεται αποδεκτή, αλλά όλοι οι συνεκμισθωτές λαμβάνουν την αποζημίωση που τους αναλογεί.

Στους ιδιοκτήτες αυτούς αποστέλλεται e-mail για να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Μια άλλη κατηγορία δηλώσεων σε επεξεργασία είναι οι περιπτώσεις ακινήτων που φαίνονται μισθωμένα ταυτόχρονα με διαφορετικές συμβάσεις μίσθωσης. Για την αποφυγή καθυστερήσεων ή λαθών στις πληρωμές, η ΑΑΔΕ έχει συστήσει στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν στο σύστημα τη λύση των μισθώσεων που δεν ισχύουν πλέον. Στις περιπτώσεις που θα ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των ακινήτων και τυχόν δεν έχουν καταβληθεί ήδη αποζημιώσεις, αυτό αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε όσες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση λόγω έλλειψης προσδιοριστικών στοιχείων των ακινήτων, η ΑΑΔΕ θα καλέσει τηλεφωνικώς τους ιδιοκτήτες για να δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες.

Το χρονοδιάγραμμα
1. Εκκαθάριση των δηλώσεων ιδιοκτητών που πρέπει να συμψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι οικειοθελείς μειώσεις για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. 

• Η προθεσμία υποβολής των διορθωτικών δηλώσεων λήγει στις 19 Απριλίου.

2. Καταβολή αποζημιώσεων για τα μη εισπραχθέντα ποσά των ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που, ενώ έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα σωστές αρχικές δηλώσεις COVID για τους μήνες αυτούς, παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι λόγω καθυστερήσεων στην εκκαθάριση των δηλώσεων COVID από την ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις ανέρχονται στο 50% των απωλειών. 

• Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν στο τέλος της εβδομάδας.

3. Καταβολή αποζημιώσεων για τα μη εισπραχθέντα ποσά ενοικίων του μηνός Ιανουαρίου 2021 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα σωστές αρχικές δηλώσεις COVID για τον μήνα αυτό αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι. 

• Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός.

4. Ταυτόχρονη καταβολή αποζημιώσεων για τα μηδενικά ενοίκια των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών στα μέσα Απριλίου. 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

• Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

• Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

• Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

• Να έχει υποβληθεί για τις μισθώσεις αυτές δήλωση COVID τον Φεβρουάριο. 

Υπεκμισθώσεις
Στο μεταξύ, το οικονομικό επιτελείο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με τις λανθασμένες αποφάσεις και τους χειρισμούς του σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δώσει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης του ακινήτου τους. Στην αρχή άφησε ανοιχτό το θέμα αλλαγών στη σχετική απόφαση και συγκεκριμένα τόσο ο υπεκμισθωτής όσο και ο υπομισθωτής να πληρώνουν μειωμένο ενοίκιο. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που δεν έχουν πάρει σήμερα αποζημίωση, ενώ το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% ή 100%. Μετά, το οικονομικό επιτελείο, μέσω δεύτερης απόφασης και αφού προηγουμένως είχε δημιουργήσει αναστάτωση, κάλεσε τους υπεκμισθωτές να πληρώσουν κανονικά το ενοίκιο καθώς έχουν λάβει αποζημίωση από το κράτος. Ωστόσο, ουδείς πλέον συμμορφώνεται, καθώς θα κληθούν σε μια δύσκολη περίοδο να αποδώσουν τα ποσά που είχαν «κουρέψει» από τον Μάρτιο του 2020.