Την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται το νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ

Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαχείριση και τον έλεγχο του νέου ΕΣΠΑ.

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο του νέου ΕΣΠΑ, θα επιφέρει αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία, στις ρυθμίσεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και αλλαγές στη νομοθεσία για τις λαϊκές αγορές και την αγορά άρτου.
Πηγή: Νίκος Υποφάντης