Συνήγορος Καταναλωτή κατά εταιρίας Παροχής Αερίου

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού παραπέμπει την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ο Συνήγορος του Καταναλωτή, προκειμένου να ελεγχθεί αν έχει γίνει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά. Η εταιρία
θα αφήσει χωρίς θέρμανση μέχρι τον Δεκέμβριο περίπου 1.400 νοικοκυριά και 11 σχολεία, καθώς αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η εταιρία έπρεπε να είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο συνήγορος ζητά από την εταιρία να αποζημιώσει τους καταναλωτές για κάθε μέρα καθυστέρησης.
Πηγή: skai.gr