Συνάντηση Αλογοσκούφη - ΣΕΛΠΕ για τον ανταγωνισμό στην αγορά

Η λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ήταν το θέμα συζήτησης που είχε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία, σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη.
Ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Θ. Βάρδας εξέφρασε την άποψη, ότι από τώρα και στο εξής το μίγμα της οικονομικής πολιτικής, απαλλαγμένο από τα δημοσιονομικά ελλείμματα του παρελθόντος, θα πρέπει να εμπλουτιστεί εκτός από σταθεροποιητικά και με αναπτυξιακά μέτρα οικονομικής πολιτικής. Επίσης τόνισε την συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης στους αναπτυξιακούς ρυθμούς της οικονομίας και ζήτησε από τον υπουργό την ισότιμη μεταχείριση του εμπορίου με την γεωργία και την βιομηχανία. Ενημέρωσε τον κ Αλογοσκούφη για τα πάγια αιτήματα του οργανωμένου εμπορίου δηλαδή, την κατάργηση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλεί το παραεμπόριο και η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελμάτων, αλλά και την αποκατάσταση του ελεύθερου ανταγωνισμού με κατάργηση των πάσης φύσεως μονοπωλίων, ολιγοπωλίων και καρτέλ, ιδιωτικών ή κρατικών.
Ο κ Αλογοσκούφης τόνισε ότι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες έπρεπε να εμφανισθούν για να αποκτήσει η χώρα αξιοπιστία και να αποκατασταθούν τα ελλείμματα κάτω του 3% επί του ΑΕΠ, πράγμα το οποίο η κυβέρνηση επέτυχε με πολιτική ήπιας προσαρμογής και μάλιστα με μείωση της κρατικής δαπάνης και όχι αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης.
Επισήμανε, την αναπτυξιακή διάσταση της οικονομικής πολιτικής, όπως αυτή φαίνεται μέσα από την σταδιακή μείωση της φορολογίας επί των κερδών, τόνισε δε, ότι θα συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης, η οποία κατά το τρέχον έτος επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Ο κ. Αλογοσκούφης τόνισε ότι, τα θέματα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς αποτελούν μόνιμο μέλημα της κυβέρνησης, ενώ θέματα ανταγωνισμού και καρτέλ αποτελούν το κύριο μέλημα της αρμόδιας επιτροπής ανταγωνισμού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ετέθησαν από τους Επιχειρηματίες του ΣΕΛΠΕ στον υπουργό καίρια ζητήματα που απασχολούν το κλάδο όπως :
* της αποσύνδεσης του 2% δημοτικού τέλους από το σύνολο των εξόδων παραγωγής και διανομής διαφημιστικών εντύπων,
* της φορολογικής αναγνώρισης σε ποσοστιαία βάση των κλαπέντων εμπορευμάτων από τα καταστήματα λιανικής,
* της φορολογικής αναγνώρισης του κόστους υπηρεσιών από μητρικές προς θυγατρικές εταιρίες,
* της εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης με το ποσοστό φορολογίας στην χώρα πραγματοποίησης των κερδών και την μη πληρωμή διαφοράς φόρων σε περίπτωση επαναπατρισμού των κερδών στην μητρική εταιρεία στην Ελλάδα,
* της ενιαίας φορολογικής αντιμετώπισης εταιριών του ίδιου Ομίλου και
* της ισότιμης συμμετοχής των Επιχειρήσεων του οργανωμένου Λιανεμπορίου στα κονδύλια του 4ου ΚΠΣ.
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών αφού άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα ζητήματα που ετέθησαν, έδωσε απαντήσεις σε αρκετά από αυτά, ενώ πρότεινε να υποβληθούν από πλευράς ΣΕΛΠΕ συγκεκριμένες προτάσεις για μελέτη και αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
Ο κ. Αλογοσκούφης διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους για την συνέχιση της οικονομικής πολιτικής ήπιας προσαρμογής της κυβέρνησης, η οποία είναι επιβοηθητική της ατομικής πρωτοβουλίας, στα πλαίσια πάντα διατήρησης του κοινωνικού κράτους δίκαιου, όπως επιβάλλεται σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr