Συμφωνία για την εξαγορά της Fortis

Η βελγική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε νέα συμφωνία με την BNP Paribas, η οποία θα επιτρέψει τη διατήρηση του σχεδίου του γαλλικού ομίλου να αναλάβει τον έλεγχο της μεγαλύτερης βελγικής τράπεζας, Fortis Banque.

Το εγχείρημα είχε αποφασισθεί τον Οκτώβριο εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά είχε τεθεί εν αμφιβόλω το Φεβρουάριο, έπειτα από την αρνητική ψήφο των μετόχων την πρώην μητρικής εταιρίας της τράπεζας, Fortis Holding.

Τα μέρη είχαν θεωρητικά περιθώριο έως τα μεσάνυκτα της Παρασκευής, προκειμένου να αναθεωρήσουν τη συμφωνία τους ή να εγκαταλείψουν το σχέδιο, μία προθεσμία η οποία τελικά παρατάθηκε για μερικές ώρες.

Η νέα συμφωνία, η οποία επίσης θα τεθεί στην κρίση των μετόχων, προβλέπει, όπως και η παλαιά, την εξαγορά από την BNP του 75% της Fortis Banque από το βελγικό κράτος, το οποίο κατέχει σήμερα το 100%.

Ωστόσο, η BNP εξασφάλισε νέες διαβεβαιώσεις στην περίπτωση που η τράπεζα παρουσιάσει δυσκολίες στο μέλλον και κυρίως την εγγύηση του βελγικού κράτους σε ένα χαρτοφυλάκιο επισφαλών στοιχείων ενεργητικού που θα κρατήσει η Fortis Banque.

Η τράπεζα θα εξακολουθήσει να υφίσταται τις απώλειες έως το ποσόν των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από \'κεί και πέρα το βελγικό κράτος θα προσφέρει εγγύηση για ένα ποσόν που θα φθάνει κατ΄ανώτατο όριο τα 1,5 δισεκατομμύρια.

Το βελγικό κράτος δέχθηκε επίσης να ενισχύσει την τράπεζα με ένα ποσό που θα φθάνει το πολύ τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ εφόσον υπάρξει ανάγκη τα επόμενα τρία χρόνια, προσυπογράφοντας μια έκδοση τίτλων. Σύμφωνα με τον τύπο αυτών των τίτλων, η συμμετοχή του κράτους μπορεί τελικά να ξεπεράσει το 25%.

Μϊα επιπλέον καινοτομία είναι ότι η BNP θα εξαγοράσει στο τέλος το 25% των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στο Βέλγιο της Fortis Holdings.

Το Βέλγιο εξασφάλισε απο την πλευρά του τις διαβεβαιώσεις της BNP για την απασχόληση και την παραμονή στη χώρα ενός ορισμένου αριθμού κέντρων αποφάσεων.
Πηγή: skai.gr