ΣΒΕ: Ισχυρό πλήγμα σε τζίρο και κέρδη για τις βιομηχανίες

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πτώση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τους έως και κατά 50% σε ετήσια βάση αναμένουν οι βιομηχανίες της περιφέρειας, με βάση τη μέχρι στιγμής εικόνα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου, σε δείγμα 174 επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της μεταποίησης, με έδρα την ελληνική περιφέρεια.

Όπως επισημαίνει ο ΣΒΕ, η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από την έξαρση του φαινομένου και πριν από τη λήψη των διαδοχικών μέτρων από την κυβέρνηση, «γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ήδη καταγραφείσες πολύ αρνητικές επιπτώσεις, μετά από πέντε ημέρες, είναι ήδη εντονότερες».

Σε ποτά, μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων, δομικά υλικά, τρόφιμα και κλωστοϋφαντουργία οι ισχυρότερες πιέσεις

Αναλυτικότερα, από την επεξεργασία των απαντήσεων προέκυψε ότι όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος αναμένουν πτώση του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και της κερδοφορίας τους, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 10% έως και 50%.

Οι κλάδοι οι οποίοι αναμένουν ότι θα καταγράψουν τη μεγαλύτερη πτώση σε ετήσια βάση στα δύο αυτά μεγέθη είναι κατά σειρά τα ποτά (50%), η μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων (επίσης 50%), η παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία (40%), τα δομικά υλικά (40%), τα τρόφιμα και η κλωστοϋφαντουργία (30% κάθε κλάδος) και η βιομηχανία προϊόντων ξύλου (20%).

Πτώση εξαγωγών, απώλεια πελατών κι αδυναμία είσπραξης οφειλών

Παράλληλα, το 66% των επιχειρήσεων του δείγματος (περισσότερες από δύο στις τρεις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας) καταγράφει μεγάλη πτώση των εξαγωγών τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πτώση αυτή ανά κλάδο κυμαίνεται από 20% (ποτά) έως και 50% (μηχανολογικός εξοπλισμός).

Απώλεια πελατών λόγω της πανδημίας δηλώνουν ότι έχουν υποστεί πάνω από έξι στις δέκα (ποσοστό 63%) επιχειρήσεις του δείγματος, προσδιορίζοντας αυτή την απώλεια σε ποσοστά από 20% (δομικά υλικά) έως και 40% (βιομηχανία προϊόντων ξύλου και βιομηχανία παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού).

Επιπρόσθετα, το 88% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υπάρχει αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους, με προφανείς συνέπειες την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

Το 54% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή περισσότερες από μια στις δυο βιομηχανίες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην άφιξη των παραγγελιών τους, είτε αυτές αφορούν πρώτες ύλες είτε ενδιάμεσα προϊόντα.

Πρόβλημα η απουσία προσωπικού

Το σύνολο των επιχειρήσεων καταγράφει ως σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του την απουσία του προσωπικού, όχι λόγω ασθενείας, αλλά λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, η οποία έχει επηρεάσει τη μέχρι σήμερα κανονική λειτουργία όλων των επιχειρήσεων.

Το 74% των επιχειρήσεων του δείγματος, τέλος, δηλώνει την αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις και την αναστολή προγραμματισμένων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, δήλωσε πως «η διαφύλαξη της εγχώριας υγιούς βιομηχανικής παραγωγής, θα πρέπει να αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης στο πλαίσιο των μέτρων που αφορούν στη γενικότερη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, λόγω της πανδημίας από τον κορωνοϊό. Γνωρίζουμε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες και συνεπώς θα πρέπει να αποφευχθούν φαινόμενα κατακερματισμού των ενισχύσεων και στόχευση στους κλάδους που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».

Κατά τον κ. Σαββάκη, η βιομηχανία έχει πραγματικά τη μεγαλύτερη ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης, αφού πλήθος μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την περιφέρεια, βιώνουν την καθημερινή μείωση των πωλήσεων τους.

«Επειδή ακριβώς η μεταποίηση αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της οικονομίας, με κλάδους δυναμικούς και εξωστρεφείς, που παράγουν προϊόντα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προτείνει σήμερα προς την κυβέρνηση την έμμεση τόνωση της ρευστότητας της βιομηχανίας, και την άμεση λήψη μέτρων για την αποτροπή των εξαιρετικών επιπτώσεων της κρίσης», καταλήγει ο κ.Σαββάκης.

Οι βιομήχανοι ζητούν, μεταξύ άλλων, παράταση των προθεσμιών καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις πληγείσες βιομηχανίες, καθώς και των οφειλών προς τράπεζες.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
TAGS: τζίρος