Στο Ταμείο Νομικών 3% του ΦΠΑ από μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών

Την απόδοση στο Ταμείο Νομικών ποσοστού 3% του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που εισπράττεται κατά τη μεταβίβαση νεόδμητων οικοδομών, προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή οι υπουργοί Οικονομίας και Απασχόλησης.
Παράλληλα διατηρείται ο πόρος του ανωτέρω Ταμείου που θεσπίστηκε με το ΠΔ 317/1969, όπως ισχύει (10% επί του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων που εισπράττεται για τις μεταβιβάσεις οικοδομών για τις οποίες ο φόρος αυτός εξακολουθεί να ισχύει).
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 1.500.000 ΕΥΡΩ., περίπου, από την απόδοση κατά τα ανωτέρω στο Ταμείο Νομικών ποσοστού 3% επί του Φ.Π.Α., που επιβάλλεται κατά τις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών. Αντίστοιχα αυξάνονται τα έσοδα του εν λόγω Ταμείου.
Πηγή: skai.gr