Μεταξύ 25 και 29 Απριλίου θα κατατεθούν οι προσφορές για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ύψους 2,86 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών δεν θα είναι κατώτερη των 0,30 ευρώ, που ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, και την ελάχιστη τιμή που όρισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η τελική τιμή διάθεσης, εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών, θα διαμορφωθεί βάσει της ζήτησης που θα έχει εκδηλωθεί στα βιβλία προσφορών.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας ομάδα βαρυσήμαντων ξένων επενδυτών, μεταξύ των οποίων οι Capital Research and Management, Mackenzie και Wilbur Ross, δεσμεύτηκε πως θα καλύψει το 47% της ΑΜΚ, επενδύοντας 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ για 30 λεπτά ανά μετοχή.

Πηγή: Newsdesk ΣΚΑΪ, με πληροφορίες από ΑΜΠΕ