Στην Τράπεζα Κύπρου η Uniastrum

Στην Τράπεζα Κύπρου η Uniastrum
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την εξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της ρωσικής Uniastrum Bank για συνολικό αντίτιμο $576 εκατ. δολάρια Αμερικής (€447 εκατ.).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, η εξαγορά αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στο ρωσικό τραπεζικό τομέα από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε αφού λήφθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις Κεντρικές Τράπεζες Κύπρου και Ρωσίας καθώς και από τη ρωσική ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή υπηρεσία (Russian Federal Antimonopoly Service). Η εξαγορά χρηματοδοτείται από τα υφιστάμενα κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος αναμένεται να διαμορφωθεί σε 11%, γράφει η ανακοίνωση.

Η συναλλαγή αναμένεται ότι θα έχει αυξητικά κέρδη από το πρώτο έτος επένδυσης (2009) και η απόδοση της επένδυσης (return on investment) θα ξεπεράσει το 10% σε δύο χρόνια (2010). Οι δυο ιδρυτικοί μέτοχοι - Georgy Piskov και Gagik Zakarian - θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή και Πρόεδρου αντίστοιχα και θα διατηρήσουν ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου έκαστος ενώ ο έλεγχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα περιέλθει στην Τράπεζα Κύπρου.

Η Uniastrum Bank ιδρύθηκε το 1994, εδρεύει στη Μόσχα και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων στη Ρωσία με περισσότερα από 220 καταστήματα.

Το δίκτυο καταστημάτων βρίσκεται στις πιο οικονομικά δραστήριες περιοχές της Ρωσίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% του ΑΕΠ της χώρας και λειτουργεί σε όλες τις πόλεις με επίσημο πληθυσμό πέραν των 600,000 κατοίκων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας ανέρχονταν σε €1,4 δισ., το σύνολο των χορηγήσεων σε €1,1 δισ. και το σύνολο των καταθέσεων σε €1,1 δισ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς συνοδεύεται με αύξηση κεφαλαίου ύψους $50 εκατ. δολαρίων Αμερικής (€38 εκατ.) η οποία θα ενδυναμώσει περαιτέρω την κεφαλαιουχική επάρκεια της Uniastrum Bank η οποία στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 ανερχόταν σε 12,5%.
Πηγή: skai.gr