Σε «καλή» και «κακή» τράπεζα διασπάσθηκε η First Business Bank (FBB) με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια που χρειαζόταν για την ανακεφαλαιοποίησή της ύψους 168 εκατ. ευρώ. 

Το «καλό» κομμάτι της FBB -δηλαδή καταθέσεις και εξυπηρετούμενα δάνεια - μεταβιβάζοντα στην Εθνική Τράπεζα μετά από σχετική πρόταση της ΕΤΕ που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στο κακό κομμάτι της, που θα τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, από τη Δευτέρα 13 Μαΐου το δίκτυο των 19 καταστημάτων της FBB θα λειτουργεί υπό το σχήμα και την ευθύνη της Εθνικής Τράπεζας.

Τα βασικά στοιχεία του υγιούς τμήματος της First Business Bank (με βάση στοιχεία 31ης Μαρτίου 2013) που αποκτήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα αφορούν σε:

- 1,4 δισ. ευρώ στοιχεία Παθητικού, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ Καταθέσεις, και 162 εκατ. ευρώ Λοιπές Υποχρεώσεις.
- 1,3 δισ. ευρώ στοιχεία Ενεργητικού, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ Χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και 152 εκατ. ευρώ λοιπά στοιχεία Ενεργητικού.
Υπογραμμίζεται ότι ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία θα αξιολογήσει τα στοιχεία του ισολογισμού της FBB με τη διενέργεια due diligence.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής:

«Η Εθνική Τράπεζα μετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού μας συστήματος. Μετά από διαγωνιστική διαδικασία που προωθήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Εθνική Τράπεζα απορροφά το υγιές τμήμα της τράπεζας First Business Bank-(FBB). Από τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, το δίκτυο των 19 καταστημάτων της FBB θα λειτουργεί υπό το σχήμα και την ευθύνη της Εθνικής Τράπεζας, με τις συναλλαγές των πελατών της FBB, καταθετικών και δανειακών, να πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία αλλαγή ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της τράπεζας.

»Η προσφορά της Εθνικής Τράπεζας με την απορρόφηση του υγιούς τμήματος της FBB διασφαλίζει πλήρως τους Καταθέτες και Πελάτες στην τράπεζα αυτή. Ταυτόχρονα, καλωσορίζει τους υπαλλήλους της τράπεζας στους κόλπους του Ομίλου της Εθνικής. Τα βασικά στοιχεία του υγιούς τμήματος της First Business Bank (με βάση στοιχεία 31ης Μαρτίου 2013) που αποκτήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα αφορούν σε:

• € 1.403 εκατ. στοιχεία Παθητικού, εκ των οποίων € 1.241 εκατ. Καταθέσεις, και € 162 εκατ. Λοιπές Υποχρεώσεις.
• € 1.382 εκατ. στοιχεία Ενεργητικού, εκ των οποίων € 1.230 εκατ. Χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και € 152 εκατ. λοιπά στοιχεία Ενεργητικού.
»Ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία θα αξιολογήσει τα στοιχεία του Ισολογισμού της FBB με τη διενέργεια due diligence.

»Η διαφορά μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, που θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή πρόσθετης ρευστότητας.

»Η απορρόφηση του υγιούς τμήματος της First Business Bank θα γίνει με προηγούμενη πλήρη κεφαλαιοποίηση της τράπεζας αυτής, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

»Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας στη διαγωνιστική διαδικασία ήταν η Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

»Η Εθνική Τράπεζα , με την απόκτηση του υγιούς τμήματος της First Business Bank, συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού συστήματος της χώρας, λειτουργώντας στο πλαίσιο του ρόλου της ως συστημικής τράπεζας.

»Η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού μας συστήματος δεν επηρεάζει την εν εξελίξει διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής, για την οποία το Ενημερωτικό της Δελτίο αναμένεται να εγκριθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»

Πηγή: Νewsdesk ΣΚΑΪ, ΑΜΠΕ