Στην Εθνική τράπεζα η χρηματιστηριακή Π&Κ

Την υπογραφή της τελικής σύμβασης για την εξαγορά του συνόλου των μετόχων της Π&Κ ΑΕΠΕΥ, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εθνική Τράπεζα, με στόχο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής ολοκληρωμένων επενδυτικών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς του Ομίλου της Π&Κ προσδιορίσθηκε σε 48,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 1,76 φορές τη λογιστική αξία της Π&Κ στις 30/6/06 ή 4,8 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη του 2006. Το κύριο μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Το υπόλοιπο μέρος θα αποδοθεί στους πωλητές από την ΕΤΕ σε τρία έτη μετά το κλείσιμο της συμφωνίας (τέλος του 2009), με την επίτευξη των βασικών στόχων του προσυμφωνημένου επιχειρηματικού σχεδίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες από τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ (η εταιρία παροχής χρηματιστηριακών υπηρεσιών του ομίλου της Π&Κ ΑΕΠΕΥ), θα συγχωνευθεί με την Εθνική Χρηματιστηριακή. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Εθνικής, η συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρίας παροχής χρηματιστηριακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Η νέα αυτή χρηματιστηριακή εταιρία, που θα ενσωματώνει τη διοικητική ομάδα της Π&Κ, σε συνδυασμό με την επέκταση του Ομίλου της ΕΤΕ στις ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές της Τουρκίας και ΝΑ Ευρώπης, θα έχει ως στόχο την προώθηση και διάθεση μετοχών από την Τουρκία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στις μεγάλες ξένες αγορές. Το τμήμα αναλύσεων του ενιαίου σχήματος κατατάσσεται ήδη για το 2006 μεταξύ των τριών πρώτων στη διεθνή κατάταξη του Extel Thomson Survey, όσον αφορά την παροχή ολοκληρωμένων και έγκυρων αναλύσεων εισηγμένων ελληνικών εταιρειών και κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr