Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα νέα μέτρα στήριξης πληττόμενων επιχειρήσεων

Της Ναντίν Χαρδαλιά

Στη Βουλή κατατέθηκε απόψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, για την ενίσχυση των πληττόμενων από τον κορωνοϊό επιχειρήσεων  με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών βάσει του τζίρου τους. 

Οι προϋποθέσεις θα εξειδικευτούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με όσα είχε προαναγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας, πάντως το μέτρο θα αφορά επιχειρήσεις κλάδων που επλήγησαν, που εμφάνισαν μείωση τζίρου κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και είχαν ζημιά την προηγούμενη χρονιά, καθώς δεν κατάφεραν να καλύψουν πάγιες δαπάνες που έχουν (ενοίκια, υποχρεώσεις σε τράπεζες, έξοδα μισθοδοσίας) και θα προβλέπει  επιδότηση μέχρι και του 90% για τις μικρές και μέχρι 70% για τις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 άτομα.

Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση ξεκαθαρίζεται ότι θα είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και μη συμψηφιζόμενη.

Απαλλαγή ενοικίου

Το ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και το εξαγγελθέν μέτρο επέκτασης της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου του ενοικίου για κλειστές επιχειρήσεις και για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο, με παράλληλη πρόβλεψη κρατικής αποζημίωσης των φυσικών και νομικών προσώπων που δεν εισπράττουν το μίσθωμα κατά 80% και 60% αντίστοιχα.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Αναστολή λήξης και πληρωμής επιταγών

Παράλληλα, το νομοσχέδιο έχει και ρυθμίσεις για τις επιταγές. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει αναστολή - από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι τις 28/2/2021 - στις προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί καθενός εξ αυτών. Προβλέπεται, δε, και η δυνατότητα υπαγωγής δια υπουργικής απόφασης επιπλέον αξιόγραφων στις ευνοϊκές διατάξεις, τα οποία πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από όποιον έχει δικαίωμα ή σχετική υποχρέωση.

Αναστολή είσπραξης οφειλών ΦΠΑ  

Με άλλη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται έως και τις 31/5/2021 η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η/1/2021 και την 28η/2/2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιόγραφων.

Απαλλαγή συγκεκριμένων εισοδημάτων αγροτών από την εισφορά αλληλεγγύης

Έτερη διάταξη ορίζει ότι απαλλάσσονται για το φορολογικό έτος 2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021 αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.

Κρατική οικονομική ενίσχυση στην Aegean

Στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται και η χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία «Aegean Airlines», με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς. Ως βασική προϋπόθεση τίθεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ με πιστοποίηση πλήρους καταβολής του.

Όπως σημειώνεται, το ελληνικό δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών με τιμή άσκησης δικαιώματος ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρίας κατά ΑΜΚ που θα διεξαχθεί. Οι τίτλοι θα μπορούν να ασκηθούν μεταξύ 2-5 ετών από την καταβολή της ενίσχυσης και θα αφορούν αριθμό μετοχών ίσο με το 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Επίσης το σχέδιο νόμου προβλέπει το σύνολο των διαδικασιών για τη διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την ΕΛΣΤΑΤ.