Σήμερα η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος

Σήμερα θα γίνει η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από τις εγκεκριμένες αιτήσεις της τελευταίας φάσης από 17 έως 21 Ιανουαρίου.

Οι αιτήσεις εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του κοινωνικού μερίσματος ΕΔΩ με ένδειξη κατάστασης: "Πιστώθηκε/Προς-Πίστωση".

Οι δικαιούχοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την πρόοδο της πίστωσης.

Πηγή: skai.gr