Ρυθμό ανάπτυξης 7,5% για το επόμενο έτος, δύο μονάδες υψηλότερα από το σενάριο βάσης που είναι στο 5,5%, προβλέπει το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2021 που κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής εφόσον βέβαια εισρεύσουν κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Αντίθετα, στο δυσμενές για την εξέλιξη της πανδημίας σενάριο, η ανάπτυξη θα περιοριστεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 4,5% με 5%. 

Παράλληλα, για λόγους ασφάλειας, διατηρείται το ειδικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε το 2020 για τον Covid-19, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης αναγκών που μπορεί να δημιουργηθούν τόσο από τις υγειονομικές όσο και από τις οικονομικές πτυχές της πανδημίας τους πρώτους μήνες του 2021. Οι ανάγκες αυτές και οι συνέπειες της ύφεσης του 2020 οδηγούν σε πρόβλεψη πρωτογενούς ελλείμματος ύψους 1% για το 2021, ποσοστό που συνδυάζει τη συνέχιση της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής με την αναγκαία σύνεση που απαιτεί η διασφάλιση της μακροχρόνιας ισορροπίας της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό θα επιδεινωθεί και θα κινηθεί στην περιοχή του 3% στην περίπτωση του δυσμενούς μακροοικονομικού σεναρίου.

Καταθέτοντας το κείμενο του Προσχεδίου, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι «η δυναμική ανάκαμψη, η οποία προβλέπεται για το 2021 διευκολύνεται επίσης από τα μέτρα μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2021. Μέτρα που αφορούν - μεταξύ άλλων - στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες από την 1.1.2021, στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που προέρχονται από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και στη δυνατότητα προσλήψεων χωρίς ασφαλιστικές εισφορές για έξι μήνες και υπό ελάχιστες γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, που ήδη ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου του 2020. Η ανάκαμψη διευκολύνεται επίσης από τα εκτεταμένα αλλά συνετά μέτρα στήριξης του 2020, συνολικού ύψους 21,468 δισ. ευρώ, που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις και το 2021».

Το 2021 οι σχετικές δαπάνες περιορίζονται αισθητά σε 2,7 δισ. ευρώ καθώς ο προϋπολογισμός επιστρέφει προς την περιοχή των μηδενικών πρωτογενών πλεονασμάτων (-1% του ΑΕΠ στο κεντρικό σενάριο με εκτίναξη στο 3% σε περίπτωση επιβεβαίωσης καθοδικών κινδύνων).  Επιπλέον, ενσωματώνονται αυξημένες δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα στα 2,5 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος.

«Ο προϋπολογισμός του 2021, εκ της φύσεώς του αλλά και λόγω των υποχρεώσεων όλων των χωρών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, για τον ταχύτατο ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό των κρατικών δομών και οι παράλληλες μεταρρυθμίσεις που προγραμματίζουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, σε συνδυασμό με τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων, που ενισχύεται σημαντικά και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν μόνιμο δημοσιονομικό χώρο από το 2022 και εντεύθεν. Η δυναμική ανάκαμψη θα επιτρέψει, μετά τη λήξη της πανδημίας, να πετύχει η Ελλάδα μια σημαντική δημοσιονομική βελτίωση το 2021, και να εισέλθει στη συνέχεια, με τη βοήθεια των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται, σε τροχιά εξάλειψης του επενδυτικού κενού, περιορισμού της ανεργίας και μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και εισόδου σε έναν ενάρετο μακροχρόνιο κύκλο υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και πράσινης οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενης κοινωνικής ευημερίας», συμπληρώνουν οι υπουργοί στην ανακοίνωσή τους. 

Προβλέψεις

Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιονομική βάση σε 63,8 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,65 δισ. ευρώ  σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020.

Παράλληλα, προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 6,75 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κατανομή της συνολικής δαπάνης μεταξύ των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 6 δισ. ευρώ  και εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί ελαφρώς από 18,6% φέτος στο 16,5% το 2021, η απασχόληση θα αυξηθεί κατά 5,2% μετά από πτώση 4,7% φέτος, η ιδιωτική κατανάλωση θα βελτιωθεί κατά 5,8%, ενώ αντίθετα η δημόσια κατανάλωση θα περιοριστεί κατά 1,8% μετά από φετινή άνοδο κατά 1,7%.

Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει έκρηξη επενδύσεων με ρυθμό 30,4% μετά από πτώση 10,9% φέτος, αύξηση εισαγωγών κατά 18% (-15,1% φέτος) και εξαγωγών κατά 22,2% ( -24,7%) με τον αποπληθωριστή ΑΕΠ σε θετική μεταβολή 1% μετά από αρνητική μεταβολή -0,8% το 2020.

Πηγή: skai.gr