Προθεσμία για γονικές παροχές - δωρεές

Προθεσμία για γονικές παροχές - δωρεές
Το αδιαχώρητο τις τελευταίες ημέρες στις εφορίες της χώρας.

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία, για τη παροχή δίμηνης παράτασης για κατάθεση δηλώσεων γονικής παροχής και δωρεών, με βάση τις παλιές αντικειμενικές αξίες.

Από την 1η Μαρτίου 2007 θα ισχύσουν οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων για τις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές της χώρας, οι οποίες δόθηκαν ήδη στη δημοσιότητα.

Στις εντός σχεδίου περιοχές ο μέσος όρος των ανώτερων και κατώτερων τιμών αυξάνεται κατά 16%, ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές ο μέσος όρος των ανώτερων και κατώτερων τιμών αυξάνεται κατά 37% για τα αγροτεμάχια και κατά 36% για τα κτίσματα των ακινήτων.

Επίσης αυξάνονται τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας κατά 20%, ενώ αυξάνονται από 20 -33% και τα κλιμάκια υπολογισμού του φόρου κληρονομιών, δωρεών, καθώς και το όριο των γονικών παροχών. Επίσης ειδική ρύθμιση θα προβλεφθεί για άτομα με αναπηρία.
Πηγή: skai.gr