Οι πίνακες των υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

Όλες οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Σχολή Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, στη Λεωφόρο Ανοίξεως 44, στην Άνοιξη Αττικής, ΤΚ 145 69.

Δείτε τους πίνακες των υποψηφίων

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

 

 

 

 

Πηγή: skai.gr