Πού κατοικούν οι πλουσιότεροι Ευρωπαίοι

Oι κάτοικοι του κεντρικού Λονδίνου είναι περισσότερο από τρεις φορές πλουσιότεροι από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Αντίθετα, τα φτωχότερα μέλη της κοινότητας βρίσκονται σε περιοχές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Πολωνίας, στις οποίες ο πλούτος είναι κάτω από το ένα τρίτο του μέσου όρου της ΕΕ.

Ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν στο κεντρικό Λονδίνο το 2005 67.798 ευρώ, ισοδύναμος με 303% του μέσου όρου της Ε.Ε που είναι 22.400 ευρώ.

Οι φτωχότεροι υπήκοοι της ΕΕ, που ζουν στην βορειοανατολική Ρουμανία, έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, 7.542 ευρώ.

Μετά το κεντρικό Λονδίνο ακολουθούν σε πλούτο το Λουξεμβούργο, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται στο 264% του μέσου όρου στην ΕΕ, και οι Βρυξέλλες με 241%.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το ΑΕΠ ανήλθε στο 96,4% του μέσου όρου της ΕΕ, με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ να σημειώνεται στην Αττική (131,1%) και το χαμηλότερο στην Δυτική Ελλάδα (59,1% του κοινοτικού ΑΕΠ).
Πηγή: skai.gr