Νίκος Υποφάντης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ στην εταιρεία Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group,με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ σε €2.116 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο καθαρό χρέος ύψους €804 εκατ.

Η προσφορά παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.