Της Ναντίν Χαρδαλιά

Παρατείνονται αυτοδικαίως με αίτηση του εκμισθωτή για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη τους, οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων, στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, οι οποίες λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν 30 Ιουνίου 2020, εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού.

Έως την ίδια ημερομηνία, είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή, η οποία και επιστρέφεται στον μισθωτή στο ακέραιο.

Η παράταση ισχύει και για μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ΟΤΑ.

Δείτε την τροπολογία εδώ. 

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή και το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι διατάξεις κρίνονται επιβεβλημένες για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, που επλήγη από τις τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ επιχειρείται και ο μετριασμός των οικονομικών επιπτώσεων των μισθωτών σχολικών κυλικείων, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά και της επακόλουθης απαγόρευσης λειτουργίας αυτών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων.

Πηγή: skai.gr