ΟΠΕΚΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή επιδομάτων

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει επιδόματα.

-Επίδομα Στέγασης:                          Δικαιούχοι 271.321  -   33.069.426 ευρώ
 
-ΕΕΕ:                                                     Δικαιούχοι 230.609 -    50.922.331 ευρώ
 
-Αναπηρικά:                                        Δικαιούχοι  173.497 -  71.838.842 ευρώ
 
-Στεγαστική Συνδρομή:                     Δικαιούχοι         876   -       323.180 ευρώ
 
-Επίδομα Ομογενών:                         Δικαιούχοι       6.476    -       228.040 ευρώ
 
-Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
1296/1982:                                        Δικαιούχοι     19.129  -     6.486.197ευρώ
 
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπερηλίκων:                                       Δικαιούχοι     15.833     -  4.636.097 ευρώ
 
-Έξοδα κηδείας:                                 Δικαιούχοι             91   -         72.615 ευρώ
 
-Επίδομα Γέννησης:                          Δικαιούχοι     13.141  -   13.208.657 ευρώ
 
-Ορεινών και Μειονεκτικών:           Δικαιούχοι         1.051    -     556.800 ευρώ
 
-Κόκκινα Δάνεια:                                Δικαιούχοι         2.804    -       177.268 ευρώ
 
-Προστατευόμενα τέκνα
Θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι             6     -         6.000 ευρώ
-Πρόγραμμα Γέφυρα:                           Δικαιούχοι      50.096 -     8.496.705 ευρώ
 
-Επίδομα Αναδοχής:                             Δικαιούχοι        347   -       193.137 ευρώ
 
 


 

Πηγή: skai.gr