Νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισσαβόνας ζητά ο Μπαρόζο

Έκκληση προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ να δώσουν κατά την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής νέα ώθηση στη λεγόμενη στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, απηύθυνε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
"Ηρθε η ώρα για δράση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μ. Μπαρόζο κατά την καθιερωμένη πριν από κάθε Σύνοδο Κορυφής συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τέσσερις είναι οι βασικές προτεραιότητες στις οποίες θα πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους οι ευρωπαίοι ηγέτες. Πρόκειται για την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων σχετικά με τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα, την ενίσχυση των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τον αποτελεσματικό και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ.
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα, ο Μ. Μπαρόζο εκτιμά ότι θα πρέπει να αυξηθούν από το 1,28% του κοινοτικού ΑΕΠ σήμερα σε 3% το 2010, προωθώντας παράλληλα την άρση των εμποδίων για τα πανεπιστήμια που αναζητούν συμπληρωματική ιδιωτική χρηματοδότηση. Ζητείται επίσης η ανάληψη δέσμευσης από τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας μέχρι το τέλος του 2007, που θα αποτελεί ουσιαστικά έναν ευρωπαϊκό πόλο εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων και κυρίως των ΜΜΕ ως παράγοντες αύξησης της απασχόλησης, ο πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν αποφάσεις ώστε να δημιουργούνται κάθε χρόνο τουλάχιστον 2 εκατ. θέσεων εργασίας στην ΕΕ μέχρι το 2010. Ο Μ. Μπαρόζο υποστηρίζει επίσης ότι ο μέσος χρόνος για τη δημιουργία μιας επιχείρησης θα πρέπει να μειωθεί στο μισό του απαιτούμενου σήμερα ως το τέλος του 2007 και στη συνέχεια σε μία εβδομάδα ή και λιγότερο. Το ζητούμενο είναι, σύμφωνα με τον Μ. Μπαρόζο, «η αναζήτηση της καλύτερης δυνατής ισορροπίας μεταξύ της ευελιξίας και της ασφάλειας στην απασχόληση».
Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ο Μ. Μπαρόζο επισημαίνει ότι προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να χρηματοδοτηθούν τα εθνικά συστήματα συνταξιοδότησης λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση υπέρ της απασχόλησης που να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της ζωής. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή εκτιμά ότι θα πρέπει να προσφέρεται σε κάθε νέο που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο ή το πανεπιστήμιο μια θέση απασχόλησης, μια θέση μαθητευομένου ή μια πρόσθετη κατάρτιση εντός έξι μηνών από τη στιγμή που θα είναι άνεργος ως τα τέλη του 2007, και εντός 100 ημερών ως το 2010.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θέσπιση ποσοτικών στόχων για την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας συναντά, όπως διεφάνη στο χθεσινό Συμβούλιο γενικών υποθέσεων που προετοίμασε τη Σύνοδο Κορυφής, τις αντιδράσεις ορισμένων κρατών μελών. Τα κράτη αυτά, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ως ένα βαθμό και η Ελλάδα, υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι που προωθούνται δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμοι και συνεπώς είναι προτιμότερο να μην δεσμευτούν οι «25» με τους στόχους αυτούς.
Σε ότι αφορά τον αποτελεσματικό και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενιαίας πολιτικής ενέργειας στην Κοινότητα. Στόχος είναι η θωράκιση της Ευρώπης ώστε να είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε μια εποχή μάλιστα όπου βρίσκονται σε έξαρση οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές εταιρειών ενέργειας στην Κοινότητα. Ο Μ. Μπαρόζο εκτιμά ότι «είναι παράλογο να υπάρχουν 25 διαφορετικές κατακερματισμένες αγορές ενέργειας».
Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, στο παρελθόν, δεν βρήκαν ανταπόκριση στα κράτη μέλη, τα οποία δεν επιθυμούν την εκχώρηση εθνικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτή της ενέργειας, στην Κοινότητα. Σύμφωνα όμως με τον πρόεδρο της Επιτροπής, η ΕΕ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αναλάβει δράσεις στον τομέα της ενέργειας, αφού και ισχυρή αγοραστική δύναμη διαθέτει, αλλά και αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.
Ο Μ. Μπαρόζο ζητά συγκεκριμένα από τους ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν αποφάσεις για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ηλεκτρικών δικτύων και των συστημάτων αγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης, την καλύτερη ρύθμιση των ενεργειακών αγορών και περισσότερο ανταγωνισμό. Επίσης ζητά να προωθηθούν περισσότερα φορολογικά και άλλα κίνητρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την προώθηση της έρευνας για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αλλά και τις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την «Πράσινη Βίβλο» που παρουσίασε για το θέμα θέτει ουσιαστικά έξι προτεραιότητες για την ΕΕ:
1)να μιλάει διεθνώς με μια φωνή σε θέματα ενέργειας
2) να δημιουργήσει μια πραγματική ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
3)να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε περιόδους κρίσης και μεγάλης διακύμανσης των τιμών
4)να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ώστε μετά από 20 χρόνια το 50% της κατανάλωσης να προέρχεται από ελάχιστα ή καθόλου ρυπογόνες πηγές
5)να γίνεται καλύτερη χρήση της κατανάλωσης ενέργειας από τους μεγάλες καταναλωτές και
6)να προωθεί η καινοτομία με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας, ενώ η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr