Πρόσθετα μέτρα 11,8δισ. € για τη διετία 2013-2014 πρέπει να λάβει τον Ιούνιο η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η χρηματοδότηση της χώρας από τους δανειστές. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν όπου τονίζεται ότι τα περιθώρια οριζόντιων παρεμβάσεων έχουν εξαντληθεί και πλέον έμφαση πρέπει να δοθεί στις διαρθρωτικές αλλαγές και στη μείωση δαπανών. Σκοπός είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1,8%ΑΕΠ το 2013 και 4,5% το 2014.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει κατά επιπλέον 3,2δισ. € τη μισθολογική δαπάνη στο Δημόσιο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης των ειδικών μισθολογίων τον Ιούνιο, της αναθεώρησης του συστήματος προαγωγών, της μείωσης των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 έως το 2015( που θα προέλθουν κυρίως από το κλείσιμο ή συγχώνευση φορέων) και της διατήρησης της αναλογίας 1 πρόσληψης ανά 5 αποχωρήσεις.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

• 2012: -1% ΑΕΠ
• 2013: + 1,8% ΑΕΠ
• 2014: + 4,5% ΑΕΠ

Από τις κοινωνικές δαπάνες η κυβέρνηση στοχεύει σε εξοικονόμηση 8,6 δισ. €. Στην έκθεση αναφέρεται ότι είναι αναγκαία μια επιπλέον αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων, η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και η αναθεώρηση πολλών κοινωνικών προγραμμάτων, που σημαίνει κατάργηση τους ή σύνδεση τους με εισοδηματικά κριτήρια. Επιπλέον εξοικονόμηση θα προέλθει και από την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης.

Έως το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να είναι έτοιμη και το νέο, μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος, φορολογικό νομοσχέδιο. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση με βάση τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σύμφωνα με την έκθεση, είναι η κατάργηση δεκάδων φοροαπαλλαγών ειδικών φορολογικών καθεστώτων (όπως ο ΦΠΑ στα νησιά), η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ και η ενοποίηση των φόρων στα ακίνητα και στα έσοδα από κεφάλαιο, όπως τόκους, καταθέσεις και ενοίκια, η μείωση των κλιμακίων στην κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων και η κατάργηση του ΚΒΣ.

ΜΕΤΡΑ 2013-2014

Μείωση μισθολογικής Δαπάνης Δημοσίου : 3,2δισ€
• Μείωση ειδικών μισθολογίων
• Αναθεώρηση συστήματος προαγωγών
• Μείωση δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000
• 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις

Εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών : 8,6δισ€
• Αναπροσαρμογή συντάξεων
• Μείωση φαρμακευτικής δαπάνης
• Αναθεώρηση κοινωνικών επιδομάτων

Η ανεργία υπολογίζεται να παραμείνει κοντά στην περιοχή του 18% φέτος και το 2013, για να μειωθεί στο 16,7% το 2014, την ώρα που διαρκής θα είναι και η πτώση του εργατικού κόστους που φέτος αγγίζει το 8% και σωρευτικά έως το 2015 θα φτάσει το 15%.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκθεση στην πεισματική και ανησυχητική διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα παρότι η οικονομία συρρικνώνεται, κάτι που αποδίδεται από την επιτροπή στην υπερφορολόγηση και τις υψηλές τιμές πετρελαίου. Προβλέπεται πάντως αρνητικός πληθωρισμός για τα έτη 2013 και 2014 εάν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

• Κατάργηση φοροαπαλλαγών
• Κατάργηση ειδικών φορολογικών καθεστώτων
• Ενιαίος ΦΠΑ
• Ενιαίος φόρος ακινήτων
• Ενιαία φορολόγηση εδόδων από κεφάλαιο
• Μείωση κλιμακίων φορολόγησης
• Κατάργηση ΚΒΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• 2012: -4,8%
• 2013: 0
• 2014 : +2,5%

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

• 2012 : 17,9%
• 2013 : 17,7%
• 2014 : 16,7%

Πηγή: Χρυσόστομος Τσούφης