Μέτρα για τη βιομηχανική τομάτα

Τρία μέτρα για την βιομηχανική τομάτα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρος Κοντός μετά από ευρεία σύσκεψη.
Ο κλάδος της βιομηχανικής τομάτας παρουσιάζει πρόβλημα υπερπαραγωγής στη διεθνή αγορά από χώρες της Ε.Ε., αλλά και τρίτες χώρες, και γι` αυτό το υπουργείο προχωράει στη λήψη των εξής μέτρων:
-Να ισχύσουν τα ποιοτικά κριτήρια παραλαβής της βιομηχανικής τομάτας από τη μεταποίηση που καθιερώθηκαν στην εσοδεία 2005, υπό την προϋπόθεση της πιστής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μεγιστοποίηση των προς παράδοση επιλέξιμων ποσοτήτων με στόχο την αύξηση του εισοδήματος των τοματοπαραγωγών.
-Να διευκολυνθεί η παράδοση για τις ομάδες τοματοπαραγωγών που δεν διαθέτουν οργανωμένο κέντρο παράδοσης του προϊόντος τους.
-Να αυξηθεί η παραδοθείσα συνολική ανά παραγωγό ποσότητα από 800 τόνους σε 1500 τόνους, με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του ορίου αυτού στους 2000 τόνους, με απόφαση του οικείου νομάρχη, έτσι ώστε με την αύξηση των αποδόσεων να καταστεί δυνατή η μείωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος και η προσέγγιση της εθνικής συνολικής ποσόστωσης.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr