Μέριμνα για τους ταξιδιώτες

Μέριμνα για τους ταξιδιώτες
Οδηγίες προς τις υπηρεσίες του ΕΟΤ και του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη ροή των επισκεπτών από και προς της Βρετανία μετά την κατάρρευση του τουριστικού οργανισμού XL, έδωσε ο κ. Σπηλιωτόπουλος.

Όπως είπε ο υπουργός, εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παρασχεθεί υποστήριξη σε όσους επισκέπτες αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιστροφής στην πατρίδα τους.

Ο βρετανικός τουριστικός οργανισμός XL οδηγήθηκε στην πτώχευση λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων, τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και την αδυναμία εξασφάλισης περαιτέρω χρηματοδότησης.

Αποτέλεσμα, περίπου 85.000 ταξιδιώτες, κυρίως Βρετανοί, που έκαναν διακοπές στη Μεσόγειο, καθώς και την Ελλάδα, να μην μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Πηγή: skai.gr