Κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Λιβύη

Την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Λιβύη ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γεώτρηση C1-NC210Η, που εκτελέστηκε με την ευθύνη και επίβλεψη της αυστραλιανής εταιρίας Woodside Energy ΝΑ, βρίσκεται στην λεκάνη του Μουρζούκ, 1.000 χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης και 150 χιλιόμετρα νότια του παραγωγικού κοιτάσματος φυσικού αερίου Al Wafa. Η εκτίμηση των ανακαλυφθέντων αποθεμάτων αερίου θα γίνει μετά την επανεξέταση των γεωλογικών στοιχείων της περιοχής και την τοποθέτηση και εκτέλεση γεωτρήσεων περιχάραξης.
Η γεώτρηση C1-NC210 έφτασε σε τελικό βάθος 808 μέτρα. Οι μετρήσεις έδωσαν ενδείξεις ύπαρξης ζωνών που περιέχουν υδρογονάνθρακες. Με την πρώτη δοκιμή παραγωγής που έγινε στην ζώνη Awaynat Wanin, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη φυσικού αέριου, με παραγωγή 5,7 εκατ. κυβικά πόδια αερίου την ημέρα (MMscfd) με άνοιγμα βαλβίδας 72/64 της ίντσας. Η μέγιστη δυνατή παραγωγή (AOF) υπολογίστηκε στα 10,7 MMscfd.
Με τη δεύτερη δοκιμή παραγωγής στην ζώνη Mrar M7 επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη φυσικού αέριου, με παραγωγή 5,8 εκατ. κυβικά πόδια αερίου την ημέρα (MMscfd) με άνοιγμα βαλβίδας 72/64 της ίντσας. Η μέγιστη δυνατή παραγωγή (AOF) υπολογίστηκε στα 13,0 MMscfd.
Η εταιρία Woodside Energy (N.A.) εκτέλεσε την γεώτρηση ως διαχειριστής της κοινοπραξίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύμβασης Eρευνας και Διανομής της Παραγωγής με τον Κρατικό Οργανισμό Πετρελαίου της Λιβύης. Οι μετέχοντες της κοινοπραξίας για αυτή την σύμβαση και τα ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως εξής: Woodside Energy (N.A.) Ltd. 45% (διαχειριστής), Repsol Exploration Murzuq 35% και Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 20%.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr