Φώλιας για ΤΕΜΠΜΕ

Φώλιας για ΤΕΜΠΜΕ
Πρόσκληση στις τράπεζες να αναλάβουν την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης του δημόσιου Ταμείου Εγγυοδοσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απηύθυνε την Τρίτη ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας.

Το Ταμείο (ΤΕΜΠΜΕ) θα αναλάβει να εγγυηθεί το 80% των δανείων μέχρι 350 χιλιάδες ευρώ ενώ για το υπόλοιπο 20% η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις.

Το επιτόκιο των δανείων θα είναι το Euribor του μήνα συν 2,1 μονάδες που θα κληθεί το Ταμείο να εγγυηθεί.

Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης του επιτοκίου θα είναι τριετής.

Ο κ. Φώλιας παρατήρησε ότι τα μέτρα αυτά θα ενισχύσουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ενώ δήλωσε ότι το υπουργείο είναι αποφασισμένο να στηρίξει με κάθε τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Πηγή: skai.gr