Ευνοϊκή εισήγηση για τον ΟΠΑΠ

Ευνοϊκή εισήγηση για τον ΟΠΑΠ
Το δικαίωμα των κοινοτικών κυβερνήσεων να αδειοδοτούν μια και μοναδική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στη χώρα τους υποστήριξε ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η υπόθεση αφορούσε δύο ιδιωτικές επιχειρήσεις στοιχημάτων, στις οποίες το Ολλανδικό κράτος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας.

Η απόφαση ενδιαφέρει και την Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα τα κράτη - μέλη στα οποία δεν είναι ανοικτή σε όλους η αγορά των τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, δεν είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν άδειες σε ανάλογες επιχειρήσεις, τις οποίες έχουν πάρει από άλλα κράτη μέλη.

Ο Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υποστήριξε ότι είναι δυνατόν υπό ορισμένες προϋπόθεσης να επιτραπεί στους κατόχους αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως παιχνιδιών με χρηματικό διακύβευμα (σ.σ. στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ) να καταστήσουν ελκυστική την προσφορά τους δημιουργώντας νέα παιχνίδια και χρησιμοποιώντας διαφημίσεις.

Επιπλέον, εκτιμά ότι οι αρμόδιες αρχές, όταν αναθέτουν σε ιδιώτη επιχειρηματία το αποκλειστικό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως ενός παιχνιδιού με χρηματικό διακύβευμα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας χορηγήσεως αδείας η ανανεώσεως της άδειας αυτής, οφείλουν να προκηρύξουν κατάλληλο διαγωνισμό.
Πηγή: Γιώργος Δαράτος, Βρυξέλλες