Επιχείρηση προσέλκυσης κεφαλαίων από την κυβέρνηση

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, παρέχεται φορολογική αμνηστία σε κεφάλαια που θα εισαχθούν στη χώρα μας από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με την τροπολογία, η μεταφορά στην Ελλάδα θα γίνεται με αντίτιμο την καταβολή φόρου που θα ισούται με το τρία τοις εκατό του ύψους του κεφαλαίου.
Το περιθώριο για την μεταφορά των κεφαλαίων, προσδιορίζεται στο εξάμηνο, με ημερομηνία έναρξης την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας από τη Βουλή.
Πηγή: skai.gr