Ενισχύεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Αρχίζει η υλοποίηση σχεδίων ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας με κοινοτικά κονδύλια, ύψους άνω των δώδεκα δισ. ευρώ, που χορηγούνται υπό μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους, επιδοτήσεων, δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο, αλλά και με μια σειρά άλλες ρυθμίσεις, που θα τονώσουν την αγορά αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) πρόκειται να εγκρίνει εντός του Μαρτίου σχέδια ενίσχυσης της αυτοκινητοβιομηχανίας, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει η έγκριση ακόμη μιας σειράς σχεδίων, συνολικού ύψους 6,8 δισ. ευρώ.

Επίσης, θα χορηγηθούν ενισχύσεις, ύψους ενός δισ. ευρώ στο πλαίσιο της λεγόμενης ερευνητικής εταιρικής σχέσης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για δράσεις τεχνολογικής μορφής, που αφορούν τα "πράσινα αυτοκίνητα".

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή προγραμμάτων απόσυρσης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου συντονισμένης δράσης για ανανέωση του ευρωπαϊκού στόλου αυτοκινήτων.

Ήδη, στις 16 Φεβρουαρίου έγιναν συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, προκειμένου να εφαρμοσθούν κοινές αρχές στην όλη διαδικασία. Σημειώνεται, ότι εννέα κράτη της ΕΕ έχουν καταρτίσει τέτοια προγράμματα και άλλα βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού η της κατάρτισης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, αλλά και κρατών μελών επιθυμούν να προωθηθούν οι σχετικές ενισχύσεις χωρίς καθυστερήσεις, δεδομένου ότι η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα.

Περίπου το 60- 80% των νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αγοράζονται με δάνεια και η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μείωση κατά 20% της οικονομικής δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται και σε τομείς, που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ενωσης των Ευρωπαίων αυτοκινητοβιομήχανων, κύριος Κάρλος Γκοσν, επισήμανε με συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες ότι, λόγω μειούμενης ζήτησης θα πρέπει να παραχθούν φέτος οριακά ως και 25% λιγότερα αυτοκίνητα, σε σχέση με το παρελθόν έτος.

Πηγή: skai.gr