Έμμεση αλλά σαφής απόρριψη

Αρνητικά αναμένεται να απαντήσει η ΕΕ στις προτροπές της Ουάσινγκτον για νέα πακέτα στήριξης της αγοράς και αναθέρμανσης των οικονομιών τους στο συμβούλιο κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο κειμένου των συμπερασμάτων του συμβουλίου, θα απαντούν έμμεσα πως έχουν ήδη χορηγήσει περίπου 400 δισεκατομμύρια και απαιτείται χρόνος για να υλοποιηθούν και να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Πάντως, οι 27 αφήνουν ανοικτό ένα μικρό παράθυρο στη δυνατότητα να αλλάξουν δημοσιονομική πολιτική, στην περίπτωση που οι εξελίξεις το απαιτήσουν, ζητώντας από την Κομισιόν και τα κράτη - μέλη "να εξετάζουν την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης και αν παραστεί ανάγκη να είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση Ad Hoc (κατά περίπτωση)".

Οι 27 ηγέτες θα αναφέρονται στο κείμενο των συμπερασμάτων του συμβουλίου κορυφής και στην ανάγκη "αντιμετώπισης και της κοινωνικής διάστασης των συνεπειών της κρίσης", η οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την καταπολέμηση της ανεργίας με "την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών" στον τομέα αυτόν.

Οι 27 με σχετική πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Γερμανίας, υποστηρίζουν επίσης "τη μεταρρύθμιση της διοίκησης των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ιδιαίτερα του ΔΝΤ, την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και την ανάγκη ελέγχου και εποπτείας όλων εκείνων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων" που ενδεχομένως να εμφανίζουν συστημικούς κινδύνους χωρίς εξαίρεση και ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία λειτουργούν.

"Αγκάθι" η κατανομή του πακέτου

Αγκάθι στις συνομιλίες των 27 υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η κατανομή του πακέτου των 5 δισ. ευρώ για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι υπουργοί για άλλη μια φορά δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για τα χρήματα που προορίζονται για την χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα της μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των χωρών - μελών και τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ίντερνετ.

Η τσεχική προεδρία αναμένεται να επανέλθει με συμβιβαστική πρόταση στο συμβούλιο κορυφής, ώστε να εγκριθεί γρήγορα από τους 27 ηγέτες, οι οποίοι θα μπορέσουν στη συνέχεια να αφιερωθούν απερίσπαστοι στην υιοθέτηση των κοινών θέσεων για τη σύνοδο του G20, στις 2 Απριλίου στο Λονδίνο.
Πηγή: skai.gr