ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση εισοδήματος και κατανάλωσης για τα ελληνικά νοικοκυριά το 2020

Μείωση εισοδήματος και κατανάλωσης για τα ελληνικά νοικοκυριά το 2020, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το εισόδημα μειώθηκε κατά 2,7%, στα 118,5 δις ευρώ από 121,8 δις ευρώ το 2019. Η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 8,8%, από τα 126,6 δις ευρώ σε 115,5 δις ευρώ.

Στον αντίποδα, πέρασε σε θετικό έδαφος που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ήταν 2,6% έναντι -3,8% το 2019.

Σύμφωνα επίσης με τους ετήσιους μη- χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ:

  • Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ήταν 19,3% το 2020 σε σύγκριση με 18,5% το 2019.
  • Το 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 12,6 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 52,9 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 65,5 δισ. ευρώ.
  • Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 9,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, ενώ το 2019 η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 2 δισ. ευρώ.
Πηγή: skai.gr