Η φράση του τίτλου του άρθρου περιγράφει πλήρως τα οφέλη της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας της Ελληνικός Χρυσός με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Μια συμφωνία που αφορά την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας ενώ παράλληλα ανοίγει το δρόμο για την επανεκκίνηση μιας από τις μεγαλύτερων άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα μας ύψους $ 1.9 δισ. και τη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Από την πρώτη μέρα που δραστηριοποιήθηκε στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, η Ελληνικός Χρυσός άσκησε μια μεταλλευτική δραστηριότητα υπεύθυνη και πολλαπλά ωφέλιμη για τον τόπο μας.  Σήμερα, ήρθε η στιγμή για την πλήρη ανάπτυξη μιας από τις ιστορικά μεγαλύτερες απευθείας ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, που θα την καταστήσει κορυφαία χώρα-παραγωγό χρυσού στην Ευρώπη. 


Μια άκρως επιτυχημένη και για τις 2 πλευρές Συμφωνία-Επένδυση καθώς πρόκειται για μια πολλαπλώς επωφελή συμφωνία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και σε βάθος 25ετίας.

 

Το νέο επενδυτικό σχέδιο με μια ματιά 
Το νέο, αναβαθμισμένο, σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας προβλέπει αυξημένα αντισταθμιστικά οφέλη σε σχέση με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό. 

Αναλυτικά ακολουθούν τα οφέλη στους τομείς:

Έσοδα για το ελληνικό κράτος, Νέες θέσεις εργασίας, Αναπτυξιακά έργα για την κοινωνία, Μείωση περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος.

Η συνεισφορά στα υψηλότερα έσοδα του ελληνικού κράτους

 • Επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας - $1 δισ. την πρώτη 5ετία
 • 2 δις. € εκτιμώμενα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο (δικαιώματα εκμετάλλευσης, φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές)
 • €191+ εκ. έσοδα από τα μεταλλευτικά δικαιώματα για το κράτος και την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής - 10% αύξηση και επέκτασή της εφαρμογής τους σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων
 • €11,3 δισ. αξία εξαγωγών, που θα συμβάλλουν στη μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών
 • €3,5 δισ. αξία των αγορών σε αγαθά και υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές

 

Ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας

 • 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης
 • 1.400 περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με σήμερα
 • 900 επιπλέον θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών
 • 25+ χρόνια σταθερή και καλά αμειβόμενη απασχόληση
 • Διαχρονική προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη

 

Τα εμβληματικά αναπτυξιακά έργα για την τοπική κοινωνία

 • € 70 εκ. για εμβληματικές επενδύσεις στον Δήμο Αριστοτέλη, έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία - €13 εκ. εντός των πρώτων 5 ετών
 • €19 εκ. για την επέκταση και εκσυγχρονισμό του λιμένα του Στρατωνίου, ο οποίος θα είναι σε θέση να υποστηρίξει νέες χρήσεις (τουριστικές, μεταφορικές κ.λπ.) μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου
 • €3,5 δισ. θα διοχετευθούν σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές για την ενίσχυση των τοπικών και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
 • Μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, η αποκατεστημένη γη θα αποδοθεί στις τοπικές κοινότητες για νέες χρήσεις (π.χ. γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία κ.λπ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Η σημαντική επιπλέον μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Σκουριές:

Επένδυση συνολικά €130+ εκατ. για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, που περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Κατασκευή νέου χώρου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων
 • Κατασκευή νέας μονάδας κατεργασίας νερού, με υψηλό βαθμό απόκρισης σε ακραία καιρικά φαινόμενα και προοπτική παροχής καθαρού νερού για άρδευση στην τοπική κοινότητα
 • Μικρότερος όγκος των μεταλλευτικών καταλοίπων και μεγαλύτερη ασφάλεια στη διαχείριση και αποθήκευση τους
 • 100% επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της εκμετάλλευσης
 • Εφαρμογή νέας τεχνολογίας (μέθοδος λιθογόμωσης πάστας) με επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών και ταχύτερη αποκατάσταση λόγω της στερεάς μορφής τους (ξηρή απόθεση)
 • Εξασφαλίζεται πρόσθετη χωρητικότητα άνω των 3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διαχείριση της μελλοντικής ανάπτυξης των μεταλλείων.
 • Μέγιστη μέριμνα για την αποφυγή διαρροών και βέλτιστη διαχείριση υδάτων με αντιπλημμυρικές τάφρους, σήραγγες εκτροπής και λίμνες συλλογής απορροών
 • Εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης προστασίας της εγκατάστασης από τη διάβρωση του ανέμου και του νερού, μετά τη μεταλλευτική περίοδο
 • Ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση Αέρα-Θορύβου-Σκόνης
   

Δείτε αναλυτικά το οφέλη εδώ

Πότε τίθεται σε ισχύ η Επενδυτική Συμφωνία
Η Επενδυτική Συμφωνία με την υπογραφή της θα υποβληθεί προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσα στο προσεχές διάστημα και θα τεθεί επίσημα σε ισχύ με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). 

«Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, που σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας και για την Eldorado Gold στην Ελλάδα», δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εldorado Gold. 

«Αυτή η συμφωνία αντικατοπτρίζει την πραγματική επιθυμία και των δύο πλευρών να διαμορφώσουν ένα επιχειρησιακό πλαίσιο που να μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες των Μεταλλείων Κασσάνδρας προς όφελος όλων: κράτους, τοπικών κοινωνιών, εργαζομένων και επενδυτών. Τόσο η Ολυμπιάδα όσο και οι Σκουριές έχουν την προοπτική να αποτελέσουν μεταλλεία παγκόσμιας κλάσης που, μαζί με τα υπόλοιπα έργα της Eldorado ανά τον κόσμο, θα αναδειχθούν σε καταλύτες μετασχηματισμού για την εταιρεία.»

«Έχουμε πλέον καταλήξει, από κοινού και σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, σε μια νέα, αναβαθμισμένη επενδυτική συμφωνία που, με την επικύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα αποτελέσει τον οδηγό για την βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, και θα στείλει ένα ισχυρό σήμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και πολλά υποσχόμενος προορισμός για την άνθιση κορυφαίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Μαζί, δημιουργούμε μία ισχυρή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την μέγιστη υπευθυνότητα και ασφάλεια προς τους ανθρώπους μας, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον.».

Η διαφορά που φαίνεται από τους αριθμούς
Δείτε με αριθμούς τη σύγκριση νέου + προηγούμενου επενδυτικού σχεδίου

 

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις