Έκκληση της G8 για «ευρεία ανάπτυξη» της πυρηνικής ενέργειας

Οι υπουργοί Ενέργειας της G8 που πραγματοποίησαν σύνοδο στη Μόσχα την Πέμπτη, απηύθυναν έκκληση για μια «ευρεία ανάπτυξη» της πυρηνικής ενέργειας στις «χώρες που το επιθυμούν» για να καλύψουν μακροπρόθεσμα τις ανάγκες τους σε ενέργεια.
"Για τις χώρες που το επιθυμούν, μια ευρεία ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας σίγουρη και αξιόπιστη είναι ζωτικής σημασίας για την διαφοροποίηση της προμήθειας ενέργειας μακροπρόθεσμα, που θα είναι αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Μόσχα κατά το τέλος της διήμερης συνόδου της G8 για θέματα ενέργειας.
Οι υπουργοί τάχθηκαν επίσης υπέρ της «ανάπτυξης των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας», καθώς και των «τεχνολογιών που χρησιμοποιούν καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα».
Τέλος τονίζουν ότι ένα «σταθερό μέλλον του διεθνούς ενεργειακού τομέα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή, τη μεταφορά και τη μετατροπή ενέργειας».
"Αναγνωρίζουμε ότι για να προσελκύσουν επενδύσεις, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενες χώρες να έχουν ανοιχτά και ευνοϊκά καθεστώτα επενδύσεων, που θα περιλαμβάνουν σταθερούς και προβλέψιμους κανόνες, ξεκάθαρους φορολογικούς νόμους, και αποτελεσματικές διοικητικές διαδικασίες, καθώς και μια δίκαιη και αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές όλων των διαδικασιών παραγωγής που αφορούν την ενέργεια».
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr