Κλείσιμο

Εφάπαξ οικονομικό βοήθημα για τους Έλληνες που επέστρεψαν από το Λίβανο

Eφάπαξ οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί στους Έλληνες, το γένος ή την ιθαγένεια, οι οποίοι επέστρεψαν εσπευσμένα στην Ελλάδα εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στον Λίβανο από την 1η Ιουλίου 2006 έως και 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρου Δούκα και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργου Κωνσταντόπουλου.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το εφάπαξ οικονομικό βοήθημα ανέρχεται:
* Για τα μοναχικά άτομα και τις οικογένειες δύο μελών στο ποσό των 500 ευρώ
* Για οικογένειες άνω των δύο μελών στο ποσό των 1000 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση, απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι η αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, έκθεση κοινωνικής λειτουργού, φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένη, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί από την υπηρεσία, με το οποίο θα αποδεικνύεται η εσπευσμένη επιστροφή στην Ελλάδα.
Η αναγνώριση των δικαιούχων της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα γίνεται με απόφαση του Νομάρχη ή του εξουσιοδοτημένου υπ‹ αυτού οργάνου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί από τις διατάξεις της απόφασης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Λογαριασμού Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο προϋπολογισμός των οποίων χρηματοδοτείται από τον σχετικό φορέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr