Κλείσιμο

Διχάζει η συνταγματικότητα του επιδόματος

Συνταγματική η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος μόνον στον έναν από τους δύο συζύγους συνταξιούχους τους ΙΚΑ, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, το πρώτο τμήμα του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου έκρινε ότι τόσο στην περίπτωση των συνταξιούχων του ΙΚΑ, όσο και στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο εργάζεται, δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας καθώς οι απολαβές τους υπερβαίνουν το ποσό του επιδόματος.
Αντίθετη άποψη εξέφρασαν ο σύμβουλος Γιάννης Σγουρόγλου και ο πάρεδρος Δημήτρης Εμμανουηλίδης. Υποστήριξαν ότι η χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος μόνο στο έναν από τους δύο συνταξιούχους του ΙΚΑ είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας αλλά και στο άρθρο 21 περί προστασίας της οικογένειας καθώς με το μονομερή τρόπο χορήγησης του επιδόματος εισάγεται αδικαιολόγητη διάκριση.
Πηγή: skai.gr