Δανειοδότηση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων με εγγύηση του Δημοσίου

«Δεν αποτελεί προϋπόθεση η λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων για την λήψη δανείων κεφαλαίων κίνησης, με την εγγύηση του Δημοσίου, από τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας», διευκρινίζει με επείγον έγγραφό του προς τις τράπεζες ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Πέτρος Δούκας.
Η διευκρίνιση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, αφορά στα προβλήματα καθυστέρησης που παρουσιάστηκαν από πλευράς των τραπεζών σχετικά με την υλοποίηση της απόφασης του κ. Πέτρου Δούκα για την χορήγηση δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 7% του επί του αθροίσματος του κόστους πωληθέντων και του κόστους διάθεσης ή του 6% επί του κύκλου εργασιών έτους 2004 ή του τελευταίου δημοσιευθέντος ισολογισμού.
Τα ποσά αυτά θα αποτελέσουν ένα κεφάλαιο κίνησης πενταετούς διάρκειας εξοφλούμενο σε εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις με το εκάστοτε επιτόκιο της αγοράς (το επιτόκιο της συγκεκριμένης μορφής χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα).
Η συγκεκριμένη απόφαση (2/4742/0025/01-03-2006), η οποία ελήφθη μετά από την έγκριση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη, στοχεύει στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Υπολογίζεται ότι στην περίπτωση κατάπτωσης των δανείων το Δημόσιο θα επιβαρυνθεί με περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr