Αύξηση των ξένων επενδύσεων

Αύξηση των ξένων επενδύσεων
Το 2006 υπήρξε έκρηξη εισροής Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ FDI) στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση ?World Investment Report 2007? της UNCTAD, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα σε διεθνές επίπεδο και παρουσιάσθηκε στην Αθήνα από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Στη χώρα μας πέρυσι εισέρευσαν επενδυτικά κεφάλαια 5.363 εκατ. δολαρίων, έναντι 607 εκατ. δολ. το 2005 και 2.101 εκατ. δολ. το 2004. Με την επίδοση αυτή η Ελλάδα βρέθηκε πλέον στην 15η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, όσον αφορά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, από την 22η θέση που είχε βρεθεί το 2005.

Αντίστοιχα, αισθητά βελτιωμένη υπήρξε και η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, αφού το 2006 οι ελληνικές εταιρίες πραγματοποίησαν σε άλλες χώρες συνολικές άμεσες επενδύσεις ύψους 4.167 εκατ. δολ. έναντι 1.451 εκατ. δολ. το 2005 και 1.029 εκατ. το 2004. Η χώρα μας πλέον βρέθηκε στην 12η θέση στην ΕΕ των 25 από άποψη εξαγωγής επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Ελλάδα το 2006 ανέβηκε σκαλιά και κατέλαβε διεθνώς την 114η θέση (από την 126η το 2005 και την 123η το 2004), σε σύνολο 141 οικονομιών, στο δείκτη Απόδοσης Προσέλκυσης Επενδύσεων (Inward FDI Performance Index). H χώρα μας βελτίωσε τη θέση της το 2006 και στο Δείκτη Απόδοσης στην Πραγματοποίηση Επενδύσεων στο Εξωτερικό (Outward FDI Performance Index), καταλαμβάνοντας την 42η θέση, από την 57η το 2005 και την 52η το 2004. Σε όρους δυνατότητας προσέλκυσης ΞΑΕ η χώρα παρέμεινε σταθερή στη θέση 36 το 2006.

Στην Ελλάδα το 2006 πραγματοποιήθηκαν 28 ξένες άμεσες επενδύσεις εκ του μηδενός (greenfield), όσες ακριβώς και το 2005, ενώ οι ελληνικές εταιρίες αντίστοιχα προχώρησαν σε 50 νέα επενδυτικά σχέδια στο εξωτερικό, έναντι 39 το 2005. Οι μητρικές πολυεθνικές με έδρα την Ελλάδα υπολογίζονταν σε 240 το 2005, ενώ οι ξένες θυγατρικές με έδρα την Ελλάδα σε 790.

Το συνολικό απόθεμα (stock) των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2006 διαμορφώθηκε σε 37.009 εκατ. δολ., από 14.113 εκατ. δολ. το 2000 και 5,681 εκατ. δολ. το 1990, με το οποίο η χώρα μας πέρυσι βρισκόταν στην 18η θέση στην ΕΕ των 25. Αντίστοιχα, το συνολικό απόθεμα των επενδύσεων ελληνικών πολυεθνικών στο εξωτερικό διαμορφώθηκε το 2006 σε 17.521 εκατ. δολ., από 6.094 εκατ. δολ. το 2000 και 2.882 εκατ. δολ. το 1990, με το οποίο η χώρα μας βρέθηκε στην 15η θέση το 2006.

Η εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων το 2006 αποτελούσε το 9% και η εκροή ξένων επενδύσεων το 7% της πάγιας ακαθάριστης επένδυσης κεφαλαίου στη χώρα (τα αντίστοιχα νούμερα για το 2005 ήσαν 1,1% και 2,7%). Το ύψος των συνολικών αποθεμάτων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, που είχαν εισρεύσει τα προηγούμενα χρόνια, το 2006 έφθανε το 15,1% του ΑΕΠ της χώρας, από 12,2% το 2000 και 6,6% το 1990. Το απόθεμα των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό το 2006 διαμορφώθηκε σε 7,2% του ΑΕΠ της χώρας, από 5,3% το 2000.

Η εκτίναξη των ξένων επενδύσεων, τόσο αυτών που εισέρευσαν στη χώρα, όσο και αυτών που καταγράφηκαν ως εκροή, οφειλόταν πρωτίστως στην έξαρση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών που εντάθηκαν το 2006 μια διεθνής τάση που επηρέασε και την ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, το 2006, υπήρξαν 14 συμφωνίες πωλήσεων, όπου πουλήθηκαν ελληνικές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές εταιρίες κι έφθασαν σε συνολικό ύψος τα 6.490 εκατ. δολ., από 1.295 εκατ. δολ. το 2005 και 1.455 εκατ. δολ. το 2004. Αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν 23 συμφωνίες εξαγορών (αγορές αλλοδαπών εταιριών από ελληνικές επιχειρήσεις), που έφθασαν το 2006 τα 6.590 εκατ. δολ., από 408 εκατ. δολ. το 2005 και 74 εκατ. δολ. το 2004.

Στην ταξινόμηση των χωρών από την UNCTAD σε σχέση με τις επιδόσεις τους στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων (ΞΑΕ) και το δυναμικό τους για το μέλλον, η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία των χωρών με υψηλό δυναμικό ΞΑΕ.

Σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) όπως κατεγράφησαν το 2006:

• Οι παγκόσμιες ροές ΞΑΕ το 2006 έφτασαν τα 1, 3 τρισεκατομμύρια δολ. σημειώνοντας αύξηση κατά 38% σε σχέση με το 2005.

• Η αύξηση των ΞΑΕ κατά το 2006 ήταν η μεγαλύτερη από το 2000 και πραγματοποιήθηκε σε όλες τις οικονομίες: αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και στις οικονομίες σε μετάβαση (δηλαδή τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών).

• Οι παγκόσμιες ΞΑΕ πραγματοποιήθηκαν από περίπου 78.000 πολυεθνικές επιχειρήσεις και ένα δίκτυο περίπου 780.000 θυγατρικών. Οι πωλήσεις αυτών των πολυεθνικών εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 18% και οι εξαγωγές τους κατά 12% το 2006.

• Κατά γεωγραφική περιοχή, οι ροές ΞΑΕ προς τις αναπτυγμένες χώρες αυξήθηκαν κατά 45% φτάνοντας τα $857 δισ., ενώ οι ροές προς τις αναπτυσσόμενες χώρες έφτασαν τα $379 δισ. (αύξηση κατά 21% σε σχέση με το 2005) και στις οικονομίες σε μετάβαση τα $69 δισ. (αύξηση κατά 68% σε σχέση με το 2005).

• Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης των χωρών υποδοχής ΞΑΕ και τις ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

• Οι πολυεθνικές από αναπτυγμένες χώρες παρέμειναν οι κυριότεροι φορείς ΞΑΕ πραγματοποιώντας περίπου το 84% των παγκόσμιων εκροών.

• Οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2007 υποδηλώνουν αύξηση των ΞΑΕ, αλλά με σχετικά βραδύτερους ρυθμούς απ’ ότι το 2006.
Πηγή: skai.gr