Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων

Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων
Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 29,1% στο α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους πέτυχε ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη.

Τα μεν καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζωής διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3,784 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, τα δε καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζημιών διαμορφώθηκαν στο ποσό των 20,615 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 34,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2007.

Τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο μητρικής διαμορφώθηκαν στο ποσό των 0,451 εκ. ευρώ έναντι 1,737 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την εταιρία, η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων παραγωγής κατά 2,611 εκ. ευρώ και στην αύξηση των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά 4,799 εκ. ευρώ, τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν είναι επαναλαμβανόμενα και αναμένεται να εξισορροπηθούν στους προσεχείς μήνες.

Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 8,090 εκ. ευρώ και το σύνολο τους είναι 137,232 εκ. ευρώ έναντι 129,142 εκ. ευρώ την 31/12/07 (αύξηση 6,3%), ενώ τα διοικητικά έξοδα ως ποσοστό της παραγωγής μειώθηκαν από 6,8% σε 4,4%.

Τέλος η καθαρή θέση της εταιρίας μειώθηκε στα 43,827 εκ. ευρώ έναντι των 46,602 εκ. ευρώ της 31/12/2007, γεγονός που οφείλεται στις υποαξίες που παρουσίασαν τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα προς πώληση, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Πηγή: skai.gr