Αύξηση εσόδων στον κλάδο τεχνολογίας

Αύξηση εσόδων στον κλάδο τεχνολογίας
Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, στις υπηρεσίες πληροφορικής, αλλά και στις υπηρεσίες άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο β΄ τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο β΄ τρίμηνο του έτους, παρουσίασε αύξηση 1,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2006, έναντι αύξησης 7,3% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2006.

Για την ίδια χρονική περίοδο ο δείκτης κύκλου εργασιών στις Υπηρεσίες Πληροφορικής του β΄ τριμήνου 2007, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β΄ τριμήνου 2006, παρουσίασε αύξηση κατά 16,0 % έναντι αύξησης 36,4% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2006.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις Υπηρεσίες Άλλων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του β΄ τριμήνου 2007, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β΄ τριμήνου 2006, παρουσίασε αύξηση κατά 25,5% έναντι αύξησης 4,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2006.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του β΄ τριμήνου 2007, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α΄ τριμήνου 2007, παρουσίασε αύξηση κατά 4,3%, έναντι αύξησης 4,8% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2006.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις Υπηρεσίες Πληροφορικής του β΄ τριμήνου 2007, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α΄ τριμήνου 2007, παρουσίασε αύξηση κατά 21,5%, έναντι αύξησης 17,6% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2006 .

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις Υπηρεσίες Άλλων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του β΄ τριμήνου 2007, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α΄ τριμήνου 2007, παρουσίασε αύξηση κατά 35,2%, έναντι αύξησης 28,1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2006.
Πηγή: skai.gr